Concerts coming soon

Please accept the Czech version only.

23. června, 19:00 (posunuto z 18:00)Barokní refektář u kostela sv. Jiljí, Jilská 5, Praha 1Madrigalový večer
31. srpna, ?17:00?Kostel sv. Bartoloměje, Libčice n. Vlt.Koncert duchovní hudby
29. září, ?18:00?Zámek Králův DvůrSvatováclavský koncert
25. listopadu, ?Anežský klášter, PrahaVýroční koncert k 90 letům souboru